Colofon

Eigenaar/techniek
Jan Renting (twitter: @janrenting)

Redactie
Fred Aarssen

Marketing/Public Relations
Marlies Roest

Contact
Bandenspotter is een activiteit van SpotOne .

SpotOne
Oud-Bussummerweg 47
1401 SN Bussum

Website: www.spotone.nl

Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.

Kvk en BTW gegevens
KvK nummer: 59218630, Kamer van Koophandel Amsterdam
BTW nummer: NL103394965.B.02

Social Media
Facebook: www.facebook.com/Bandenspotter
Google+: plus.google.com/+BandenspotterNL
Twitter: @bandenspotter

Copyright
Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Bandenspotter en het logo van bandenspotter.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij SpotOne.
De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij SpotOne. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SpotOneis het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.
Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan SpotOne).
SpotOne heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van SpotOne, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.
SpotOne heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.